ADTI saskaņotāji Valmierā

ADTI saskaņotāji Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijāmērniecība Valmierā

(komunikāciju turētāju nosaukumi atbilstoši Lursoft datu bāzes informācijai)

Ielu sarkanās līnijas, būvlaides un atbalstpunkti:

Juris Zariņš (Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļas zemes ierīkotājs)
Tālr.: 64207174
Mob. tālr.: 29459922
Fakss: 64207150
E-pasts: juris.zarins@valmiera.lv

Adrese: 204. kab., Lāčplēša iela 2, Valmiera

Elektroapgāde:

Akciju sabiedrība „Sadales tīkls”

Didzis Krūskops (Valmieras nodaļas meistars)

Mob. tālr: 26510653

E-pasts: didzis.kruskops@sadalestikls.lv

Adrese: 16. kab., Raiņa iela 12, Valmiera

Pieņemšanas laiks: otrdiena, piektdiena 08:30 – 12:00

Akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”

Ģirts Melderis

Tālr: 67725372

E-pasts: girts.melderis@ats.lv

vai

Mārtiņš Bisenieks

Tālr: 67725371

E-pasts: martins.bisenieks@ats.lv

Adrese: 105. kabinets, Dārzciema iela 86, Rīga

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 08:30 – 16:00

piektdiena 8:30 – 15:00

Ielu apgaismojums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „WOLTEC”

Māris Miezītis (darbu vadītājs)

Mob. tālr: 26338327

E-pasts: m.miezitis@woltec.lv

Adrese: Ausekļa iela 31, Valmiera

Sakaru komunikācijas:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”

Juris Poika (līniju uzraudzības inspektors)

Tālr. : 64225554

Mob. tālr.: 26553060

Fakss: 64232667

E-pasts: Juris.Poika@lattelecom.lv

Adrese: Brēžas iela 3-11kab., Valmiera

Pieņemšanas laiks: darbdienās no plkst. 8.00 līdz 9.00

SIA „NOVA”

Andris Bērziņš (tehniķis)

Mob. tālr. : 29449914

E-pasts: andris.berzins78@gmail.com

Adrese: Fabrikas iela 1-204, Valmiera

Pieņemšanas laiks: darbdienās no 9:00 līdz 17:00 (pusdienlaiks no 12:00 līdz 13:00)

SIA „MIKRONET”

Sergejs Brujs (valdes loceklis)

Mob. tālr. : 29213212

E-pasts: sergej@mikronet.lv

Adrese: Fabrikas iela 1, Valmiera

Pieņemšanas laiks: darbdienās no plkst. 9:00 līdz 18.00

SIA „Telia Latvija”

  • Agris Janums (Elektronisko sakaru vecākais eksperts)
  • Dokumentus paraksta Kristaps Blūms
  • Tālr. : 67082112 vai 67082100
  • E-pasts: agris.janums@telia.lv
  • Adrese: Lielvārdes iela 8A, Rīga
  • Topogrāfisko uzmērījumu sūtīt elektroniski uz e-pastu projekti@telia.lv

SIA „Latvijas Mobilais Telefons”

Ēvalds Rubins (Celtniecības dienesta inženieris)

Tālr. : 67773939

E-pasts: Evalds.Rubins@lmt.lv

Adrese: Ropažu iela 6, Rīga

Pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst. 13.00 līdz 16.30

Topogrāfisko uzmērījumu sūtīt elektroniski (dgn formātā)

Saskaņojums tiek nosūtīts e-pasta veidā

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

Tālr. : 67108704,67315300

E-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

Adrese: Ērgļu iela 6, Rīga

Ūdensapgāde, kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija, siltumtīkli:

SIA „Valmieras ūdens”

Alvis Piziks (datu bāzu tehniķis)

Tālr.: 64220602

Mob. tālr. : 26618555

E-pasts: alvis.piziks@valmierasudens.lv

vai

Nauris Kalniņš (attīstības daļas vadītājs)

Tālr.: 64220601

Mob. tālr. : 29433114

E-pasts: nauris.kalnins@valmierasudens.lv

vai

Ramona Višņevska (inženierkomunikāciju inženiere)

Mob. tālr. : 26332878

E-pasts: ramona.visnevska@valmierasudens.lv

Adrese: 1-5 kabinets, Rūpniecības iela 50, Valmiera

Pieņemšanas laiks: P.,C.: no plkst. 13.00 līdz 17.00, Tr.,Pk.: no plkst. 13.00. – 16.00

Pirms topogrāfijas saskaņošanas nepieciešams to atsūtīt uz e-pastu dwg un dgn formātos

Gāzes apgāde:

Akciju sabiedrība „Gaso”

Vilnis Gailis (Cēsu iecirkņa Valmierā meistars)

Tālr.: 64231114

Mob. tālr. : 29494643

E-pasts: vilnis.gailis@lg.lv

Adrese: 103.kab., Lilijas iela 2, Valmiera

Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un ceturtdienās no plkst.13.00 – 16.00

Dzelzceļa saimniecība:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”

topogrāfisko uzmērījumu datus saskaņo Rīgas reģionālajā centrā:

  • SCB (signalizācija, centralizācija, bloķēšana) jautājumos – Jevgeņijs Šutrenkovs 67232245; 29531248
  • sakaru jautājumos – Ņina Jeršova 67232084; 29531376
  • elektroapgādes jautājumos – Maruta Skrebele 67236723, vai Vjačeslavs Skurihins 67236710; 29531207 – pieņemšanas laiks (ceturtdiena).
  • gadījumā, ja topogrāfiskajā uzmērījumā tiek attēlota dzelzceļa trase un tās elementi (sliežu ceļi un konstrukcijas elementi; uzmērītie, dabā esošie sliežu ceļa kilometrāžas un piketāžas punkti utt.), tā jāsaskaņo ar Ceļu distances galveno inženieri Henriku Juhneviču, 67236002, 29531411

Sakarā ar dzelzceļa inženiertīkla precīzo atrašanas vietu noteikšanu dzelzceļa nodalījumā joslā un it īpaši ārpus dzelzceļa nodalījumā joslas,  plāna digitālā kopija (vēlams Microstation *.dgn formātā, vai AutoCad formātā) obligāti nosūtama uz e-pasta adresi: Denis.Titovs@ldz.lv

Neskaidros jautājamos zvaniet Denisam Titovam: tālr. 67234380, 28231038

Komunikācijas bijušās Lauktehnikas (pie Cempu, Abula un Mūrmuižas ielām) teritorijā:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”LAUKTEHNIKAS ENERĢĒTIĶIS”

Haralds Sidrabs

Tālr.: 64221304

Mob. tālr. : 29490627

Adrese: Cempu ielā 8C,Valmiera