Izpildmērijumi

  • no jauna izbūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšana un izpildmērījuma plāna izgatavošana atbisltoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 ” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”
  • jaunizbūvētāo ēku, ceļu, laukumu un citas virszemes situācijas izpildmērījuma plāna izgatavošana