Zemes ierīcības darbi

Zemes ierīcības projektā uzrādīti risinājumi pašvaldības teritorijas daļas (zemes vienības) pārkārtošanai vai sadalīšanai.

Zeme ierīcības darbus veic:

  • Zemes vienību robežu pārkārtošanai.
  • Zemes vienības un zemes vienības daļas apmaiņai, starpgabalu likvidēšanai.
  • Nekustamā īpašuma sadalīšanai.
  • Zemes konsolidācijai.
  • Piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes īpašumam.
  • Detālplānojuma izstrādes ietvaros.

 

Sīkāk par zemes ierīcības darbu likumiem iekš likumi.lv