3-att_a-pl-Bauris_96700060413 (1)-page-001

Zemes kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālā uzmērīšana