Vidzemes mērnieki

Vidzemes mērnieki

MĒRNIECĪBA

Uzņēmums SIA “Vidzemes mērnieks”  ar mērniecību nodarbojas jau kopš dibināšanas brīža 2004. gada 23. februārī. Mērniecība.

2004. gada 11. maijā uzņemts Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijā.

Uzņēmumā strādā augsti kvalificēti darbinieki, mērniecības jomā, kas pastāvīgi pilnveido savas zināšanas. Mums ir liela pieredze sarežģītu mērniecības projektu izpildē.

Vidzemes mērnieks mērnieki

Aerofotogrammetrija

Uzņēmumā strādā sertificēti mērnieki Arnis Skujiņš un sertificēts zemes ierīkotājs zemes Raitis Kozulāns. Sertificēta mērniece Gundega Šmite. Sertificēts mērnieks Kārlis Kozulāns un sertificēts mērnieks Lauris Fogels.

SIA “Vidzemes mērnieks” nodarbojas ar topogrāfiskajiem, inženierģeodēziskajiem darbiem, apakšzemes komunikāciju apsekošanu un digitālo uzmērīšanu, izmantojot modernākās mūsdienu tehnoloģijas.

Izprotot mūsu klientu vajadzības, mēs spējam piedāvāt viņiem vispiemērotākos mērniecības risinājumus, tādējādi padarot klientu ikdienas dzīvi prognozējamāku un vienkāršāku. Tas palielinās mūsu uzņēmuma vērtību un dos pozitīvu ieguldījumu sabiedrības un mūsu attīstībā.

 

zemes kadastrālā uzmērīšana, mērniecība, mērnieki, aerofotgrammetrija, ģeodēzija, Latvijas mērnieku biedrība, zemes ierīcības darbi, lokālplānojumi, detālplānojumi